zaloguj się załóż konto

Koniki Polskie

Związek Hodowców Koników Polskich

„Konik polski w obiektywie"

Konkurs Fotograficzny

Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konika Polskiego we współpracy z Zespołem Szkół w Trzcinicy, TV Obiektyw, PORTALEM jaslo4u i PORTALEM jaslonet.pl organizuje konkurs fotograficzny pod hasłem

„Konik polski w obiektywie”

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z rasą koni konik polski; pokazujące piękno koni i różne rodzaje użytkowania konika polskiego.
 
Zasady konkursu:
1. Konkurs ma formułę otwartą, ale jest adresowany tylko do amatorów. Nie mogą w nim wziąć udziału osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią. Nie można nadsyłać zdjęć wcześniej publikowanych i nagradzanych.
2. Jeden uczestnik może zgłosić najwyżej odbitki pięciu zdjęć wykonanych w postaci materiału gotowego do ekspozycji. Nie przyjmujemy zdjęć w zapisie elektronicznym i diapozytywów. Rozmiar minimalny: 13 x 18 cm, maksymalny 20 x 30 cm.
3. Na odwrocie zdjęć należy wpisać: godło autora, tytuł pracy, rok i miejsce wykonania. Do prac należy załączyć kartę zgłoszeniową, podając: imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu kontaktowego, wykaz nadesłanych prac. Kartę zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu do przedłożonej pracy wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz że prace te nie są obciążone żadnymi prawami, w szczególności majątkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
5. Prace należy nadesłać w terminie do
15 sierpnia 2010 roku pod adresem współorganizatora: Zespół Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 79, 38-207 Przysieki z dopiskiem„Konik polski w obiektywie”
6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury w terminie
do 30 sierpnia 2010 roku. Wyniki zostaną ogłoszone po rozstrzygnięciu konkursu na PORTALU jaslo4u
i PORTALU jaslonet.pl oraz wystawie fotograficznej podczas Pikniku z Konikiem Polskim. 7. Nagrodzone i wyróżnione oraz inne zakwalifikowane przez jury zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej
na „Pikniku z Konikiem Polskim” w dniach 11-12 września 2010r.
8. Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów.
9. Wręczenia nagród nastąpi w dniu 12 września 2010r podczas oficjalnego otwarcia „Pikniku z Konikiem Polskim.

Uwaga:
• Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w publikacjach związanych z działalnością Stowarzyszenia, z zachowaniem osobistych praw autorskich, z zaznaczeniem nazwiska autora.
• Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.
• Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  w zakładce "POBIERZ"


zaloguj się aby dodać komentarz

Jak narazie nie dodano żadnych komentarzy...


Odwiedź nas na Facebooku!Redakcja | Ochrona prywatności | Mapa strony | Kontakt | Archiwum Copyright 2019 KONIKI POLSKIE