zaloguj się załóż konto

Koniki Polskie

Związek Hodowców Koników Polskich

Członkowie Związku Hodowców Koników Polskich oraz hodowcy, użytkownicy i sympatycy koników polskich

informacje z zebrania Zarządu ze stycznia 2009 r.

Z przyjemnością informuję, że starania Komitetu Założycielskiego, jaki został powołany podczas Zebrania Założycielskiego Związku Hodowców Koników Polskich, które odbyło się w dniu 17.10.2008 roku w Stacji Badawczej PAN w Popielnie, uwieńczone zostały sukcesem. Po złożeniu stosownych dokumentów rejestracyjnych w Sądzie Rejonowym w Warszawie zostaliśmy w dniu 03.02.2009 roku zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako Rolnicze Zrzeszenie Branżowe, pod nazwą Związek Hodowców Koników Polskich (nr KRS: 0000322796). Do statutu, który uchwaliliśmy podczas Zebrania Założycielskiego w Popielnie, Sąd (XII Wydział Gospodarczy) nie wniósł żadnych poprawek i tym samym jest on obowiązujący. Natomiast Władze Związku wybrane na okres 4 lat działać będą w następującym składzie:

Zarząd:

Prezes – Zbigniew Jaworski

V-ce Prezes – Anna Niedbalska

Sekretarz – Jan Płoński

Skarbnik – Jan Słomiany

Członkowie Zarządu: Stanisław Łukomski, Bartosz Michałek i Ireneusz Wasilewski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jerzy Kościelski

Członkowie: Mirosław Jarmuż i Sławomir Walczuk.

Tym samym Sekcja Hodowców Koników Polskich, która reprezentowała hodowców koników polskich w Polskim Związku Hodowców Koni, została decyzją Zarządu Głównego PZHK rozwiązana, a jej miejsce, w składzie Zarządu Głównego, zajął Związek Hodowców Koników Polskich. Zainteresowanych zaistniałymi zmianami odsyłam do artykułu zamieszczonego w ostatnim numerze kwartalnika Hodowca i Jeździec (pismo PZHK) z wiosny 2009 roku.

Jednocześnie informuję, iż osoby, które były obecne na Zebraniu Założycielskim ZHKP w Popielnie są już jego członkami, natomiast wszyscy inni, tj. nieobecni na zebraniu członkowie Sekcji oraz hodowcy i miłośnicy koników nie będący jej członkami, a wyrażający chęć wstąpienia do Związku, do czego gorąco zapraszamy, powinni wypełnić deklarację członkowską i przesłać ją na adres:

Związek Hodowców Koników Polskich, ul. Koszykowa 60/62 m 16, 00—673 Warszawa.

Deklarację, jak również i statut, można znaleźć na stronie internetowej PZHK (www.pzhk.pl), gdzie do czasu uruchomienia własnej zamieszczać będziemy informacje o Związku i jego działalności. Możliwe jest również przesłanie tych dokumentów drogą elektroniczną przez Sekretarza Związku (Jan Płoński), po uprzednim skontaktowaniu się na adres e-mailowy: eliza@konikpolski.pl lub zwykłą drogą pocztową.

Zgodnie z uchwałą przyjętą na Zebraniu Założycielskim składka członkowska na rok 2009 wynosi 50,00 zł i wpłacać ją należy już bezpośrednio na konto naszego Związku, tj. PKO BP nr: 84102047530000010200639070. Oczywiście mile widziane są dobrowolne wyższe wpłaty.

Pierwsze zebranie Zarządu ZHKP odbyło się w biurze PZHK w Warszawie, w dniu 16.03.2009 roku, na którym m.in. przyjęty został harmonogram imprez na rok 2009, których współorganizatorem jest Związek:

- „Tarpaniada – 2009” – Krajowa Wystawa Hodowlana (czempionat klaczy i ogierów) oraz polowe próby użytkowości; termin: 25 – 26 lipiec, miejsce: SO Sieraków, informacja: SO Sieraków, tel. /061/ 295 25 11 oraz WZHK w Poznaniu, tel. /061/ 847 14 52

- Święto Konika Polskiego w Wojnowie – Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (Memoriał Profesora Tadeusza Vetulaniego); termin: 14 – 15 sierpień, miejsce: Wojnowo – Majdan, gmina Ruciane Nida, informacja: Anna i Sławomir Niedbalcy, tel. /087/ 425 72 06

- Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie – przegląd hodowlany (i ewentualnie polowe próby użytkowości); termin: 22 sierpień, miejsce: Stacja Badawcza PAN Popielno, informacja: sekretariat SB PAN Popielno, tel. /087/ 423 15 19 lub 423 16 17 (lub Zbigniew Jaworski tel. 509 500 793)

- Polowe próby użytkowości w Zwierzyńcu; termin: 11 wrzesień, miejsce RPN Zwierzyniec, informacja: Jan Słomiany tel. 602 406 953 lub 693 680 212

- Piknik z Konikiem Polskim w Jaśle – wystawa hodowlana, zawody w skokach i powożeniu, polowe próby użytkowości; termin: 12 – 13 wrzesień, miejsce: gmina Jasło, informacja: Danuta i Andrzej Dulian tel. /013/ 445 51 41 lub kom. 696 178 152 oraz OZHK Rzeszów tel. /017/ 852 74 94 lub kom. 608 290 712

- Polowe próby użytkowości i przegląd hodowlany w Pilchowicach; termin: 10 – 11 październik, miejsce: Pilchowice k. Gliwic ul. Wielopole 34, informacja: Agnieszka i Ireneusz Wasilewscy tel. /088/ 976 67 53 lub kom. 500 741 391

 

Zapraszamy do udziału w w/w imprezach i aktywnej działalności w Związku.

W imieniu Zarządu,

Zbigniew Jaworski


zaloguj się aby dodać komentarz

Jak narazie nie dodano żadnych komentarzy...


Odwiedź nas na Facebooku!Redakcja | Ochrona prywatności | Mapa strony | Kontakt | Archiwum Copyright 2019 KONIKI POLSKIE