zaloguj się załóż konto

Koniki Polskie

Związek Hodowców Koników Polskich

Dane związku

Związek Hodowców Koników Polskich

- jest Związkiem Rasowym.

zarejestrowany 03.02.2009 roku w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy,
jako Rolnicze Zrzeszenie Branżowe.

nr KRS: 0000322796
NIP: 701-01-85-708
REGON: 141792322
siedziba: ul. Koszykowa 60/62 m16, 00-673 Warszawa
nr konta: 84 1020 4753 0000 0102 0063 9070

17.10.2008r. Walne Zebranie Sekcji Hodowców Koników Polskich podjęło decyzję o rozwiązaniu Sekcji i powołaniu Związku Hodowców Koników Polskich.
Do 17.10.2008r Sekcja działała jako członek wspierający Polskiego Związku Hodowców Koni i posiadała tylko głos doradczy na Zjazdach PZHK. Członkowie innych organizacji zrzeszonych w PZHK mieli decydujący głos w sprawach dotyczących koników polskich. Obecnie po zarejestrowaniu Związku Hodowców Koników Polskich mamy takie same prawa jak inne Związki i Sekcje Rasowe i Użytkowe o zasięgu krajowym oraz Okręgowe lub Wojewódzkie Związki Hodowców Koni wchodzące w skład PZHK działające na podstawie  Ustawy z dnia 8.10.1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.


Odwiedź nas na Facebooku!Redakcja | Ochrona prywatności | Mapa strony | Kontakt | Archiwum Copyright 2019 KONIKI POLSKIE