zaloguj się załóż konto

Koniki Polskie

Związek Hodowców Koników Polskich

Polowe próby użytkowości w 2012.

Wyniki próby dzielności koników polskich w 2012 roku:

Polowe próby użytkowości w 2012 roku odbyły się w 4 miejscach.

Do prób zgłoszonych zostało 29 koników z których 28 ukończyło je z wynikiem pozytywnym. Jedna z klaczy z uwagi na kulawiznę nie została dopuszczona do próby. Próbę wierzchową ukończyły 23 koniki natomiast próbę zaprzęgową ukończyło 5 koników. Ogółem próby ukończyło 14 ogierów i 14 klaczy. Konie były dobrze lub bardzo dobrze przygotowane i w przeciwieństwie do roku 2011 nie było konia, który ze względu na nieprzygotowanie do próby, musiałyby zostać z niej wycofany.

 

Miejsce i termin próby

Liczba koni zgłoszonych do prób

 

Liczba koni, które ukończyły próbę wierzchową

Liczba koni, które ukończyły próbę zaprzęgową

Ogółem konie, które ukończyły próbę (% do zgłoszonych)

og.

kl.

og.

kl.

og.

kl.

og.

kl.

Pomysk Wielki

28.07.2012

2

4

2

4

 

 

2

4

Pilchowice

04.08.2012

1

2

 

 

2

1

 

1

2

Sieraków

25.08.2012

5

4

5

4

 

 

 

5

4

Popielno

30-31.08.2012

6

5

3

3

3

1

6

4

Ogółem

14

15

 

 

10

13

14

100%

14

93,3 %

Próby dzielności koników polskich w 2012 roku:

 

Polowe próby użytkowości (wierzchowe lub zaprzęgowe) dotyczą wszystkich ogierów (a zalecane są dla klaczy) 3 lub 4-letnich, które przeszły etap selekcji eksterierowej i są przeznaczone na reproduktory lub klacze stadne (zostały wpisane do działu głównego księgi ogierów i/lub klaczy) oraz zostały zakwalifikowane do udziału w „Programie hodowli zachowawczej koników polskich”. Próby użytkowości nie dotyczą koników utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej.

Ogiery wpisane do działu głównego księgi ogierów przed zakwalifikowaniem do Programu hodowli zachowawczej muszą obligatoryjnie zaliczyć wstępną próbę użytkowości na co najmniej 4 pkt. Następnie aby mogły dalej uczestniczyć w „Programie hodowli zachowawczej koników polskich” w wieku 3 lub 4 lat polową próbę użytkowości zaprzęgowej lub wierzchowej z wynikiem pozytywnym.

Warunkiem zakwalifikowania do Programu hodowli zachowawczej klaczy wpisanej do odpowiedniego działu księgi klaczy (G I i G II) jest zaliczenie przez nią próby wstępnej na co najmniej 4 pkt.


Odwiedź nas na Facebooku!Redakcja | Ochrona prywatności | Mapa strony | Kontakt | Archiwum Copyright 2019 KONIKI POLSKIE